Монета малка, около половин-един грам

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, югозападно от село Еница над Барата
  • Дата на откриване на обекта: 2019-03-25
  • Дълбочина на откриване: около 15см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: Регионален музей - Плевен
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2020-03-11
  • Изказано мнение от компетентния орган: Отказан. Бил с ниска стойност, „боклук”.
  • Материали: Сребро
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -