„Българската национална федерация по металдетектинг” е създадена през 2009 г. и работи за популяризиране на хобито металдетектинг, защита на законните права и интереси на членовете, помощ на държавни, местни и неправителствени организации при поискване на техническа помощ. Сдружението се разграничава от хората, извършващи археологически разкопки на могили и археологически обекти без нужните разрешителни и документи.

Основни цели на сдружението са:

  1. Популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване
  2. Стимулиране, подпомагане, подкрепяне и поощряване на лицата, желаещи да се приобщят към организацията
  3. Защитаване на законните права и интереси на всички свои членове в областта на металдетектинга
  4. Подпомагане дейността на други организации – държавни, местни и неправителствени при поискване на техническа помощ – металдетекторни устройства, както и предоставя безвъзмездна квалифицирана информационна подкрепа
  5. Проучване на европейското законодателство и добрите практики в областта на металдетектинга, опазването на природните ресурси, издирването и опазването на културни ценности
  6. Подпомагане и подготовка на експертно равнище за поетапното хармонизиране на българското законодателство с това на европейските страни
  7. Установяване на контакти с Комисията по култура към Народното събрание с цел подпомагане на законодателната дейност, включително изготвянето на публичен национален кадастър на недвижимите паметници на културата
  8. Съдействие за по-пълната информираност на населението относно националните и европейските политики, определящи металдетектинга не само като хоби, а и като общественополезна дейност в областта на културния туризъм, опазването на културното наследство и околната среда и водите

9. Включване на младите хора в разнообразни дейности и инициативи на открито и сред природата, предлагайки им алтернативи за прекарване на свободното време и подпомагане на тяхното здравно образование