Седалище и адрес

гр. Ловеч 5500, ул. „Цар Освободител“ №33
Сдружение „Българска национална федерация по металдетектинг“

Илия Илиев, Председател на УС на Сдружение БНФМ