Монета

Монета

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: околностите на гр. Видин
  • Дата на откриване на обекта: 2021-03-14
  • Дълбочина на откриване:
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: Регионален музей - Видин
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2021-03-15
  • Изказано мнение от компетентния орган: Отказано от музея.
  • Материали: Метал
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -