Апликация с образ на жена, права фигура

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, югозападно от с. Еница, над реката
  • Дата на откриване на обекта: 2019-03-25
  • Дълбочина на откриване: Около лопата дълбочина
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: Регионален музей -Враца
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-03-27
  • Изказано мнение от компетентния орган: Отказан. Бил „съмнителен, неопределен боклук”.
  • Материали: Метал
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -