Едра, пробита бронзова монета, с образ на нея

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, югозападно от селото, над барата
  • Дата на откриване на обекта: 2020-02-25
  • Дълбочина на откриване: 20 - 25 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: Регионален музей - Враца
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-02-27
  • Изказано мнение от компетентния орган: Отказан, не представлява интерес – бил с ниска стойност
  • Материали: Бронз
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -