Едра антична пробита монета с образи по нея

 • Post Author:
 • Post Category:

Информация за находката:

 • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, югозападно от с. Еница, над реката
 • Дата на откриване на обекта: 2019-03-25
 • Дълбочина на откриване: 20 - 25 см
 • На кой компетентен орган е предаден обекта: Регионален музей - Плевен
 • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-03-25
 • Изказано мнение от компетентния орган: Отказан. Нямал научна стойност.
 • Материали: Бронз
 • Типове находки: Единична
 • Начини на откриване: Металдетектинг
 • Допълнителна информация: -