Малка монета, около половин-един грам

 • Post Author:
 • Post Category:

Информация за находката:

 • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, югозападно от с. Еница над реката
 • Дата на откриване на обекта: 2019-02-25
 • Дълбочина на откриване:
 • На кой компетентен орган е предаден обекта: Регионален музей - Враца
 • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-02-28
 • Изказано мнение от компетентния орган: Отказан. Нямал научна стойност и бил с лош вид.
 • Материали: Сребро
 • Типове находки: Единична
 • Начини на откриване: Металдетектинг
 • Допълнителна информация: -