Огледало

 • Post Author:
 • Post Category:

Информация за находката:

 • Място на откриване на обекта: Гр. Видин, в района на бирената фабрика
 • Дата на откриване на обекта: 2015-09-20
 • Дълбочина на откриване: 20 см
 • На кой компетентен орган е предаден обекта: РИМ - Видин
 • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2015-09-24
 • Изказано мнение от компетентния орган: -
 • Материали: Олово
 • Типове находки: Единична
 • Начини на откриване: Металдетектинг
 • Допълнителна информация: -