Монета

Монета

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: землището на гр. Белоградчик
  • Дата на откриване на обекта: 2016-03-07
  • Дълбочина на откриване: 5 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: РПУ - Белоградчик
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2016-03-09
  • Изказано мнение от компетентния орган: -
  • Материали: Бронз
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -