Монета

Монета

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, над барата, югозападно от село Еница, общ. Кнежа
  • Дата на откриване на обекта: 2019-02-25
  • Дълбочина на откриване: 15 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: Рим - Плевен
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-02-27
  • Изказано мнение от компетентния орган: Находката е отказана от музея.
  • Материали: Сребро
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: Малка монета, около половин-един грам.