Монета

Монета

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: Дъбова гора, югозападно от с. Еница, общ. Кнежа, обл. Плевен
  • Дата на откриване на обекта: 2019-02-25
  • Дълбочина на откриване: 20-25 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: РИМ - Плевен
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-02-27
  • Изказано мнение от компетентния орган: Находката е отказана от музея.
  • Материали: Бронз
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: Едра антична пробита монета с образи по нея.