Ключ

Ключ

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: в землището на гр. Брегово
  • Дата на откриване на обекта: 2019-02-20
  • Дълбочина на откриване: 20 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: РИМ - Видин
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-02-22
  • Изказано мнение от компетентния орган: -
  • Материали: Желязо
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -

Допълнителни файлове:

Ключ