Тест

 • Post Author:
 • Post Category:

Информация за находката:

 • Място на откриване на обекта: 1
 • Дата на откриване на обекта: 2021-04-13
 • Дълбочина на откриване: 1
 • На кой компетентен орган е предаден обекта: 1
 • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2021-04-13
 • Изказано мнение от компетентния орган: 2
 • Материали: Не е зададен/а/о
 • Типове находки: Не е зададен/а/о
 • Начини на откриване: Не е зададен/а/о
 • Допълнителна информация: 11

Тест

test test test