Монета

Монета

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: гр. Видин, в района на Бирената фабрика
  • Дата на откриване на обекта: 2015-09-20
  • Дълбочина на откриване: 10 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: РИМ - Видин
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2015-09-24
  • Изказано мнение от компетентния орган: -
  • Материали: Бронз
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: -