Апликация

Апликация

Информация за находката:

  • Място на откриване на обекта: в землището на с. Иново, общ. Видин
  • Дата на откриване на обекта: 2019-02-19
  • Дълбочина на откриване: 10 см
  • На кой компетентен орган е предаден обекта: РИМ - Видин
  • Дата на уведомяване на компетентния орган: 2019-02-20
  • Изказано мнение от компетентния орган: -
  • Материали: Бронз
  • Типове находки: Единична
  • Начини на откриване: Металдетектинг
  • Допълнителна информация: Апликация с кръгла форма.

Допълнителни файлове:

Апликация